Henkien erottamisen lahja ja sen kehittäminen

Marko Joensuu         No comments

Henkien erottamisen lahja on kyky erottaa hengellisiä vaikutuksia ja läsnäoloja elämässämme ja ympäristössämme.

Kirje heprealaisille 4:12 sanoo:

Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija.

Jumalan Sanan opiskelu antaa meille erottamiskykyä, ja ensimmäiseksi se alkaa tuoda sitä omiin motivaatioihimme, näyttäen, mikä on sielusta ja mikä Pyhästä Hengestä.

Tämä ei ole se varsinainen henkien erottamisen lahja, mutta perustavanlaatuinen erottamiskyky, jonka jokainen uskova tarvitsee elämässään. Tietääkseesi mikä elämässäsi on Jumalasta, sinun pitää myös tietää mikä on omasta sielustasi. Ja Jumalan Sana yhdessä Pyhän Hengen kanssa alkaa tuomaan tätä erottelua, jotta kykenet ymmärtämään omat motivaatiosi selvemmin. Mutta vaikka Sanan tunteminen on välttämätöntä henkien erottamisen armolahjan toimimiselle, itse lahja on Jumalan läsnäolossa vietettyjen pitkien aikajaksojen sivutuote.

Henkien erottamisen armolahja syntyy Jumalan läsnäolossa. Se on profeetallinen armolahja ja hyödyllinen vain silloin, kun se toimii profetian armolahjan ja Jumalan äänen kuulemiskyvyn kanssa. Jos et kykene kuulemaan Jumalan ääntä, et voi laittaa henkien erottamisen armolahjaa hyödylliseen käyttöön, ja se voi jopa johtaa sinua harhaan, sillä voit helposti tulkita väärin syyt hengelliseen häiriötilaan. Kun herkistyt Jumalan läsnäolon tuntemisessa, tulet myös herkemmäksi ympärillämme vaikuttavien demonisten läsnäolojen tuntemisessa.

Voit olla tietoinen demonisista läsnäoloista, mutta tämä ei ole välttämättä henkien erottamisen armolahja. Esim. monet taiteilijat ovat hengellisesti herkkiä. Meediot voivat joskus aistia demonien läsnäolon. Mutta ainoastaan Pyhän Hengen voiman ja läsnäolon kautta voimme alkaa erottamaan, mitä nämä voimat todella ovat. Tietoisuus demonisista olennosta, mikä ei ole tullut Jumalalta, on vaarallista, sillä sinulla ei ole hengellistä voimaa vastustaa ja erottaa demonisia petoksia ilman Pyhää Henkeä.

Henkien erottamisen armolahja Raamatussa

Voimme nähdä henkien erottamisen armolahjan toimimisen monissa Raamatussa kerrotuissa tilanteissa.

Apostolien teoissa 5:1-11 Pietari haastaa Ananiaan ja Safiiran, jotka valehtelivat antaneensa pois koko talon myyntihinnan. Tämän takia he molemmat kuolivat. Pietari sanoo jakeessa 3:

Ananias, miksi on saatana täyttänyt sinun sydämesi, niin että koetit pettää Pyhää Henkeä?

Epäilemättä Pietari käytti henkien erottamisen armolahjaa, vaikka hän ei ehkä kutsunutkaan sitä nimeltä.

Apostolien teoissa 16:16-19 Paavalin ollessa Filippissä, orjatyttö, jossa oli tietäjähenki, seurasi Paavalia ja hänen kumppaneitaan huutaen, että he olivat korkeimman Jumalan palvelijoita ja että he julistaisivat filippiläisille pelastuksen tien.

Paavali kuunteli häntä kolme päivää, mutta lopulta hän suuttuneena käski henkeä jättämään tytön. Tämän jälkeen orjatytön isännät, jotka tienasivat runsaasti hänen ennustamisestaan, valittivat kaupungin hallitusmiehille, jotka heittivät Paavalin vankilaan.

Tämä on yksi Pyhän Hengen työn mielenkiintoisimmista esimerkeistä Raamatussa. Miksi Paavali ei ajanut demonia ulos heti? Miksi hän odotti kolme päivää?

Uskon, että henkien erottamisen armolahjan avulla Paavali oli epäluuloinen siitä syystä, minkä tähden demoninen henki laittoi orjatytön julistamaan jotain, mikä näytti pinnallisesti tukevan Paavalin asiaa.

Lopulta Paavali luultavasti ajoi demonin ulos, sillä hän ei halunnut hyväksyä demonin todistusta. Mutta näyttää siltä, että demoninen henki yritti saada Paavalin reagoimaan, ja se onnistui. Tämän takia Paavali ja hänen kumppaninsa heitettiin vankilaan.

Onneksi Jumala voitti vihollisen ja käytti Paavalia tuomaan filippiläisen vanginvartijan uskoon. Mutta me voimme nähdä vihollisen monimutkaisen juonen toiminnassa, sillä mikään ei ole miltä se näyttää.

Ymmärrätkö, miten tärkeä henkien erottamisen armolahja on? Lopulta Paavali reagoi suuttuneena uskoen ehkä Jumalan kykenevän pelastamaan hänet mistä tahansa vaikeudesta.

Paholaisen kolme pääasetta ovat pelko,synti ja petos.Evankeliumissa Johanneksen mukaan 8:44 Jeesus sanoo,että paholainen on murhaaja ja valehtelija. Murhaajana hän hyökkää meitä kohti väkivaltaisesti, ja tämä tuo mukanaan pelkoa. Valehtelijana hän ympäröi meidät petoksella. Ja Eedenin puutarhan kiusauksista lähtien hän on aina houkutellut meitä tekemään syntiä.

Kaikki nämä kolme asetta saavat energiansa niihin liittyvästä demonisesta läsnäolosta. Jumalan läsnäolo on rajaton, mutta enkelien ja demonien hengellinen läsnäolo on rajallinen, ja niiden läsnäolo on laadullisesti erilainen kuin Jumalan.

Jumalan läsnäolo tuottaa hedelmää, ja niin tekee myös vihollisen läsnäolo, mutta tämä läsnäolo tuottaa pilaantunutta hedelmää, jos annamme sen vaikuttaa elämäämme.

Kirje galatalaisille 5:22-23 ilmoittaa, että Jumalan läsnäolon hedelmä elämässämme on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys ja itsensähillitseminen.

Jos annamme demonisen läsnäolon vaikuttaa elämäämme, sen hedelmä on pelko, synti ja petos. Uskon jokaisen demonin omaavan kaikki nämä kolme demonisen läsnäolon asetta – pelon, synnin ja petoksen – mutta me koemme tämän demonisen läsnäolon demonien kullakin hetkellä vallitsevan toimintatavan kautta.

Kirjeessä efesolaisille 2:1-3 Paavali kirjoittaa demonisten voimien kokonaisvaltaisesta läsnäolosta ympärillämme ja siitä kuinka se tuo synnin elämäämme:

Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niinkuin muutkin.

Tämä ei tarkoita sitä, että me voimme syyttää paholaista kaikesta synnistä elämässämme, mutta meidän tulee ymmärtää, että paholainen toimii houkuttelemalla lihaa – sitä kaikkea, mikä ei ole elämässämme Jumalan vallan alla. Järkemme ja tunteemme kuuluvat usein lihan alueelle, sillä ne eivät ole automaattisesti Jumalan vallan alla. Mutta Paavali sanoo myös, että vihollisen läsnäolo on yhtä läpitunkeva kuin ilma, jota hengitämme. Se ympäröi meitä aina. Kiitos Jumalalle, että Hän on antanut meille Pyhän Hengen asumaan pysyvästi sisimmässämme!

Ympäröivä demoninen ilmapiiri tekee vaikeammaksi uskoa Jumalan Sanaan, saa meidät unohtamaan Hänen lupauksensa ja yrittää irrottaa meidät Pyhän Hengen virrasta sisimmässämme tekemällä vaikeaksi kokea Jumalan läsnäoloa.

Seurakunta tarvitsee henkien erottamisen armolahjaa tänään kipeästi, mutta lahjaan liittyvät monet haasteet. Lahja tekee sinut tietoiseksi sielunvihollisen toiminnasta ympärilläsi mutta myös toisten ihmisten elämässä. Tämä voi olla emotionaalisesti kuluttavaa, ja henkien erottamisen armolahjassa toimiminen voi tuntua joskus kuin kaupungin viemäriverkoston läpi kävelemiseltä ruumis osittain jäteveden peittämänä.

Jos halajat yliluonnollista, paholainen tulee antamaan sinulle yliluonnollista, mutta yliluonnollinen tulee vain pettämään sinut.

Minusta on kauhistuttavaa, ettö monet karismaatikot näyttävät halukkaalta hyväksymään jopa demonien todistuksen, jos se on riittävän innostava! Mutta sielunvihollisen tuoman yliluonnollisen hyväksyminen avaa petoksen ovet elämäämme, ja pitkällä aikavälillä tämä tuo tuhon.

Henkien erottamisen armolahjan kehittäminen

Olen löytänyt yhdeksän askelta täysin toimivan henkien erottamisen armolahjan kehittymisessä.

1. Raamatun opiskeleminen päivittäin

Jos haluat kehittää henkien erottamisen armolahjan, sinun tulee opiskella Raamattua säännöllisesti. Jumala on antanut meille ilmestyksensä Kirjoituksissa. Raamatun säännöllinen lukeminen alkaa tuomaan elämäämme hengellistä erottelukykyä. Joosuan kirjassa 1:8 Jumala puhuu Joosualle, joka valmistautuu luvattuun maahan saapumiseen ja vihollisten kohtaamiseen:
 
Älköön tämä lain kirja sinun suustasi poistuko, vaan tutkiskele sitä päivät ja yöt, että tarkoin noudattaisit kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu, sillä silloin sinä onnistut teilläsi ja silloin sinä menestyt.

Ainoastaan silloin, kun opiskelemme Kirjoituksia ahkerasti, voimme menestyä vihollistemme kukistamisessa.

2. Jumalan läsnäolon elämäntyylin vaaliminen

Raamatun lukeminen on välttämätöntä, mutta se ei riitä. Meidän pitää viettää aikaa Jumalan todellisessa läsnäolossa ja oppia avaamaan elävän veden lähteet – Pyhän Hengen läsnäolo ja voima  sisimmässämme.

Henkien erottamisen armolahja vaatii sisäisen ja alituisen Pyhän Hengen läsnäolon virran toimiakseen. Se kuluttaa ehkä enemmän energiaa kuin mikään muu armolahja. Voi joskus tuntua siltä kuin kävelisit kaupungilla kantaen aktiivista, hengellistä ydinvoimalaa sisimmässäsi!

3. Tunteiden erottaminen

Sen avulla, mitä Raamattu opettaa tunteistamme ja Jumalan armon ja Pyhän Hengen voiman avulla, voit erottaa ja analysoida tunteitasi. Monet uskovat laiminlyövät tunteidensa ja motivaatioidensa ymmärtämisen yrittäen taistella negatiivisia tunteita vastaan uskon avulla. Mutta meidän pitää ymmärtää tunne-elämäämme ja sen dynamiikkaa. Jos koet olosi masentuneeksi, älä jätä tätä huomiotta vaan tunnusta se ja yritä ymmärtää masennuksen syy. Mikä on tuonut masennuksen? Onko sillä jokin erityinen syy? Tai jos olet vihainen, minkä tähden olet vihainen? Kaiva syvemmälle kuin pinnallisten motivaatioiden tasolle. Monien sielullisten ja lihallisten reaktioiden taustalla ovat useimmiten unohdetut kokemukset – muistot, jotka ohjaavat käyttäytymismallejamme ja vaikuttavat
niihin huomaamatta.
 

4. Negatiivisten tunteiden ja elämysten vastustaminen uskon ja Jumalan läsnäolon avulla

Mutta omien tunteidemme ja motivaatioidemme analysointi ei riitä. Meidän pitää oppia käyttämään uskon kilpeä ja kätkeytyä Jumalan läsnäoloon. Psalmi 27:5 sanoo:
Sillä hän kätkee minut majaansa pahana päivänä, hän suojaa minua telttansa suojassa, korottaa minut kalliolle.
Jumalan läsnäolo on kilpemme ja suojamme Saatanan juonia vastaan.

5. Erota tunteet niitä voimistavasta demonisesta voimasta

Kun etsit Jumalan läsnäolon kilven suojaa, huomaat ajan kuluessa kuinka tunteet ja ladatut osatotuudet, joita sielunvihollinen käyttää hyökkäyksissään, alkavat irtautua niiden taustalla vaikuttavasta demonisesta voimasta. Kun ne irtautuvat voimanlähteestään, ne alkavat menettää otettaan sinusta.

6. Demonisten voimien kokeminen negatiivisina voimakenttinä tai sfääreinä

Kun koet tämän irtaantumisen tunteen, voit alkaa kokemaan demoniset hengelliset olennot jonkinlaisina negatiivisina voimakenttinä. Alat kokemaan kuinka niiden paine lisääntyy ja vähentyy mielessäsi. Ne saapuvat kuin rantaa lyövät aallot myrskyn alkaessa, mutta hitaasti, kunhan vastustat niitä lujasti, ne alkavat vetäytyä.

Jotkut näistä demonisista emootioista murtautuvat vielä väkisin puolustuksen läpi erityisesti silloin kun hyökkäykset ovat voimakkaita.

Mutta tässä vaiheessa sinun ei tarvitse eikä pidä olla minkäänlaisessa vuorovaikutuksessa näiden emootioiden ja demonisesti varattujen ajatusten kanssa. Sen sijaan sinun tulee odottaa uskon kilven alla ja Jumalan läsnäolossa, kunnes hyökkäyksen voimakkain vaihe on ohi, ja sen jälkeen voit rukoilla ja alkaa vastahyökkäyksen.
 
Odottaessasi sinun tulee keskittyä löytämään uudelleen ja ylläpitämään Pyhän Hengen voiman ja läsnäolon virta elämässäsi. Et enää taistele vihollisen voimia vastaan aktiivisesti vaan keskityt Herraan, ja Hänen läsnäolonsa taistelee puolestasi.

Psalmi 46:11 kehottaa:
Heretkää ja tietäkää, että minä olen Jumala...
Tässä vaiheessa ymmärrät, että paholaisen päämääränä on irrottaa sinut Pyhän Hengen läsnäolon virrasta elämässäsi. Mutta olet Pyhän Hengen temppeli, ja sinun ei tarvitse ikinä jättää Hänen temppeliään. Sen sijaan voit piiloutua Hänen läsnäoloonsa.

Tässä paikassa elämän myrskyt eivät järkytä mieltäsi enää samalla tavalla kuin aikaisemmin. Ne saattavat vielä moukaroida sinua, mutta Herra ja Hänen läsnäolonsa ovat turvasi.

7. Armolahjan käytön oppiminen

Henkien erottamisen armolahja on sekä arkielämää että palvelutyötä varten. Rukoillessani odotan demonisten henkien tuoman myrskyn etääntymistä ennen kuin harjoitan aktiivista profeetallista kuulemista. Arkielämässäni vastustan sitä tapaa, jolla demoninen häiriötila yrittää pakottaa minut reagoimaan. Palvelutyössäni tarkkailen hengellistä ympäristöäni ja toimin ottaen sen huomioon.

Arkielämässä on tilanteita, joilla on täysin erilainen lopputulos riippuen hengellisestä ilmapiiristä.

Voit usein erottaa demonisen vaikutuksen läsnäolon ja toiminnan kokoustilassa, sillä sinua pommitetaan epäpuhtailla ja negatiivisilla ajatuksilla tai pelolla ja lannistavalla mielialalla. Koen usein demonisten voimien läsnäolon kuin kouriintuntuvana, raskaana seinänä, joka yrittää huutaa ja kertoa minulle, että sitä ei voi murtaa.

Yksi suurimpia yliluonnollisuuteen liittyvistä haasteista on se, että myös sielunvihollinen toimii tässä ulottuvuudessa. Tämä tuo vaikeuksia erityisesti profetian armolahjan käytön alueella.
Usein, kun palvelen seurakunnassa, koen vahvaa hengellistä vastustusta. Tässä tilanteessa en hyväksy tai jaa mitään uutta ilmestystä vaan toimin luottaen Sanan ilmoitukseen ja erityisiin profeetallisiin ilmestyksiin, jotka Jumala on antanut ennen tilaisuutta. Tunnustelen ilmapiiriä henkien erottamisen armolahjan avulla. Astun profeetalliseen virtaan vasta kun tunnen, että hengellinen vastarinta poistuu.

Profeetallinen palvelutyö on palvelutyötä Jumalan läsnäolossa, ja jos en koe Hänen läsnäoloaan, en voi vastaanottaa profeetallista ilmoitusta.

Tähän on kaksi syytä. Ensin, voit tulla petetyksi. Toiseksi, vaikka et itse tulisikaan petetyksi, kuuntelijasi voivat tulla petetyksi.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 13:19 sanoo:
Kun joku kuulee valtakunnan sanan eikä ymmärrä, niin tulee paha ja tempaa pois sen, mikä hänen sydämeensä kylvettiin. Tämä on se, mikä kylvettiin tien oheen.
Olen huomannut, että monesti ihmiset eivät ole vastaanottavaisia sanalle, ja paha tulee ja tempaa sanan pois ennen kuin sillä on aikaa minkäänlaiseen vaikutukseen.

8. Jatkuvan hengellisen häiriötilan sietäminen

Yksi vaikeimmista tähän armolahjaan liittyvistä asioista on se, että tunnet ja koet näitä hengellisiä häiriötiloja usein, mikä voi olla rasittavaa tunne-elämälle ja jopa fyysisesti. Usein meitä kutsutaan elämään ja palvelemaan ympäristöissä, joissa synti on rakentanut linnakkeita ihmisten elämään, joten tästä ei voi aina paeta helposti. Meidän pitää vain oppia sietämään emotionaalista epämukavuutta.

9. Opi lepäämään jälleen Jumalan läsnäolossa

Tarvitsemme säännöllisiä lepoaikoja Jumalan läsnäolossa. Muista, että palvelutyösi ei ole vain sotaa vaan sen ytimessä on lepo Jumalan läsnäolossa ja yhteys Hänen kanssaan. Psalmi 23:5 kertoo:
Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen.
Maailmassa ja ympärillämme on paljon hengellistä levottomuutta. Joskus meidän tulee vastustaa näitä ympärillämme toimivia demonisia voimia voimakkaasti, toisinaan jättää ne rauhaan.

Tämä artikkeli on otettu Yliluonnollinen rakkaus -kirjasta.

Marko Joensuu on kirjailija ja toimittaja, joka on työskennellyt yli 21 vuotta Kensington Temple -seurakunnassa Lontoossa media- ja missiotyössä. Hänen kirjojaan on painettu viidellä eri kielellä.


Published by Marko Joensuu

Marko Joensuu has worked for over sixteen years in the publishing and media ministries of Kensington Temple. He is an author, publisher and screenwriter.
Follow us Google+.

0 comments:

Ads

Labels

Popular Post

Contact

Powered by Blogger.